Nova generacija potkivačkih čavala

Nova generacija potkivačkih čavala

Nizozemska tvrtka Royal Kerckhaert predstavila je najnoviju generaciju potkivačkih čavala. Ti čavli prekriveni su slojem antimikrobnog bakra koji je poznat kao vrlo jak oksidant. Bakreni sloj u dodiru sa raznim bakterijama, gljivicama, virusima i plijesni iste uništava jer ti patogeni organizmi spadaju u skupinu anaerobnih organizama. To znači da se razmnožavaju u okolini sa smanjenom količinom zraka i svjetla. Zato je kopito potkovano tim čavlima puno čvršće i zdravije, a vlasnici zadovoljniji.

Čavli Liberty Cu ESL

Share this post


blank